ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

 

Prof. Dr. Kadriye AYDEMİR 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Ergül TÜRKMEN 

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Tevfik ŞAHİN

Geometri Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Güzide ŞENEL

Topoloji Anabilim Dalı Başkanı

 

Doç. Dr. Süleyman ÖĞREKÇİ

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Başkanı

 

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmenliğinin 16. maddesine göre Anabilim dalı başkanı, o anabilim dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde dekan tarafından atanır. Anabilim dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan, dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir.