2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Anketleri

UZEM Memnuniyet Anketi

Uzaktan Eğitim ve Dış Paydaş Memnuniyet Anketlerinin Analizi

Öğretim Amaçları Anketi

Program Çıktıları Anketi

Öğretim Amaçları, Program Çıktıları Anketi ve Ders Değerlendirme Anketinin Analizi

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Anketleri

Yeni Öğrenci Anketi (2020-2021 kayıtlı öğrenciler)

Güz Dönemi Canlı Ders Programı Anketi

Güz Dönemi Öğrenci Memnuniyet Anketi

Güz Dönemi Canlı Ders Programı ve Öğrenci Memnuniyet Anketlerinin Analizi

Çalışan Memnuniyet Anketi (23.09.2020-31.12.2020)

Dış Paydaş Memnuniyet Anketi (23.09.2020-31.12.2020)

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Anketleri

Yeni Öğrenci Anketi (2019-2020 kayıtlı öğrenciler)

2020 Yılı Mezun Öğrenci (Aktif Öğrenci) - Program çıktıları Değerlendirme Anketi

2020 Yılı Mezun Öğrenci (Aktif Öğrenci) - Program Öğretim Amaçları Değerlendirme Anketi

2020 Yılı Öğrenci Memnuniyet Anketi

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Anket Analizi