Bölümümüz Akademik Kurulu 4 Haziran 2020 günü saat 11.00de toplanmıştır. 

İlk gündem maddesi, Bölümümüz öğrencilerinin Çift Anadal ve Yandal yapabilecekleri programlar ile bölümümüzde çift Anadal ve Yandal programına kabul edilecek bölümlerin belirlenmesi; ikinci gündem maddesi ise Bölümümüz Öğrenme Çıktıları ile Program Amaçlarının düzenlenmesi olmuştur.

Gündem maddeleri ile ilgili kararlaştırılan görüşler değerlendirilmek üzere Sürekli İyileştirme komisyonuna sevk edilmiştir.