Matematik Bölümü Akademik Kurulu, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmıştır.

Toplantıda, Akreditasyon çalışmaları kapsamında oluşturulan yeni müfredat taslağı ve bu müfredata ilişkin ders içeriklerinin belirlenmesi ile yapılacak ders intibakları hakkında görüşmeler yapılmıştır.

Akademik Kurul görüşleri, nihai kararı vermek üzere Bölüm Kuruluna iletilmiştir.