İÇ PAYDAŞLAR

Doç. Dr. Güzide ŞENEL (Başkan - Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı)

Prof. Dr. Öznur KULAK (Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü)

Doç. Dr. Ahmet ALTÜRK (Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Gültekin ATALIK (Sosyal Bilimler MYO / Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ASLIYÜCE (Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Ümit ÇELEN (Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü)

Arş. Gör. Aliye YİĞİT (Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü)

Yusuf VARICI (Fen Edebiyat Fakültesi / Matematik Bölümü Öğrencisi)

Dursun DEMİREL (Fen Edebiyat Fakültesi / Öğrenci İşleri Birimi)