Misyon

Bölümümüz lisans ve lisansüstü eğitimi süresince öğrencilerin uluslararası düzeyde matematiksel düşünme ve analitik becerilerini geliştirmelerine uygun bir ortam sağlar. Böylece alanında edindiği bilgiyi diğer bilim dallarına uygulayabilen ve gerçek yaşamda karşılaştığı problemlerin çözümünde kullanabilen, çeşitli araştırma ve bilimsel faaliyetlerde bilimsel, toplumsal, kültürel ve mesleki etik değerlere uygun hareket eden bireyler yetiştirmektedir.