Matematik Bölümü Program Amaçları

ÖA1. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile lisansüstü çalışmalarla kişisel gelişimini sürdürür.

ÖA2. Matematik temel alanı ve/veya ilişkili alanlarda başarılı bir kariyere sahip olur.

ÖA3. İş yaşamlarında girişimci ve başarılı bir lider ve/veya takım üyesi olur.