Öğretim Amaçları

Matematik Bölümü Program Amaçları

ÖA1. Matematik temel alanında yeterli bilgiye sahip olan,

ÖA2. Alanında edindiği bilgileri analitik düşünme becerisi yardımıyla matematiksel problemlerin yanı sıra sosyal olayların analizinde kullanabilen,

ÖA3. Hayatın her alanında araştırmanın ve öğrenmenin önemine inanan,

ÖA4. Görevlerini zamanında yerine getiren, sorumluluk bilincine sahip ve etik değerlere bağlı olan,

ÖA5. Ulusal ve Uluslararası paydaşlarıyla ortak bir dile sahip,

ÖA6. Bilgiye ulaşmada araştırma yöntemlerini ve teknolojiyi etkin kullanabilen

araştırmacılar yetiştirmektir.