Matematik Bölümü Program Çıktıları

PÇ1. Matematik alanı ile ilgili yeterli alt yapıya sahip olma.

PÇ2. Matematik alanındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve çözüm yöntemleri ortaya koyma.

PÇ3. Matematik teoremlerini anlama ve ispat tekniklerini uygulama.

PÇ4. Matematik alanındaki problemlerin çözümünde akademik yayınları ve diğer yayınları araştırma ve kullanma.

PÇ5. Alanı ile ilgili çalışmalarda bilgiye ulaşabilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenme.

PÇ6. Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bilişim teknolojilerini kullanma.

PÇ7. Çalışmalarını bireysel veya ekip halinde sorumluluk alarak disiplinli bir şekilde yürütebilme.

PÇ8. Matematik alanında edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri karşılaştığı çeşitli problemlerin çözümünde kullanabilme.

PÇ9. Alanı ile ilgili araştırma ve faaliyetlerde, bilimsel, toplumsal, kültürel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme.

PÇ10. Araştırma ve öğrenmenin devamlılığının bilincine sahip olma.

PÇ11. Matematik alanı ve diğer bilim dallarındaki gelişmeleri takip etme ve kendini yenileme.

PÇ12. Soyut düşünme yeteneğine sahip olma.

PÇ13. Paydaşları ile sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma.

PÇ14. Karşılaştığı problemlere çözüm geliştirebilme ve bu problemleri matematiksel olarak modelleyebilme.