02 Ekim 2020 tarihli Online Oryantasyon Programı SUNU

22 Ekim 2020 tarihli Çift Anadal-Yan Dal Bilgilendirme Toplantısı SUNU

12 Ekim 2020 tarihli Mevlana Programı Bilgilendirme Toplantısı SUNU

12 Ekim 2020 tarihli Erasmus Programı Bilgilendirme Toplantısı SUNU