Çift Anadal - Yandal Koordinatörü               

Prof. Dr. Kadriye AYDEMİR

 

GÖREVLERİ

1) Matematik Bölümü öğrencilerinin çift anadal ve yandal yapabileceği programların araştırılması ve önerilerin Bölüm Kuruluna sunulması

2) Bölüm Kurulunun görüşleri doğrultusunda ilgili yönetmeliklere ve yönergelere göre yapılabilecek çift anadal ve yandal programlarının işlemlerinin yürütülmesi

3) Çift anadal ve yandal başvurusunda bulunan diğer bölümlerin işlemlerin yürütülmesi ve işlemlerle ilgili görüşlerin Bölüm Kuruluna sunulması

 

1) Matematik Bölümü öğrencilerinin YANDAL yapabilecekleri bölümler:

  • Bilgisayar Mühendisliği (Alınacak dersler için tıklayınız)
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Alınacak dersler için tıklayınız)

2) Matematik Bölümünde YANDAL yapabilecek bölümler:

  • Bilgisayar Mühendisliği (Alınacak dersler için tıklayınız)

3) Matematik Bölümü öğrencilerinin ÇİFT ANADAL yapabilecekleri bölümler:

4) Matematik Bölümünde ÇİFT ANADAL yapabilecek bölümler:

  •  Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Alınacak dersler için tıklayınız)

 

Amasya Üniversitesi Çift Anadal (İkinci Lisans) ve Yandal Programı yönergesi için tıklayınız.