Akreditasyon Çalışmaları

Bölüm Akademik Kurul Toplantısı

Matematik Bölümü Akademik Kurulu, 27 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te toplanmıştır.

Toplantıda, Akreditasyon çalışmaları kapsamında oluşturulan yeni müfredat taslağı ve bu müfredata ilişkin ders içeriklerinin belirlenmesi ile yapılacak ders intibakları hakkında görüşmeler yapılmıştır.

Akademik Kurul görüşleri, nihai kararı vermek üzere Bölüm Kuruluna iletilmiştir.

 

Bölüm Akademik Kurul Toplantısı - 2

Bölümümüz Akademik Kurulu 4 Haziran 2020 günü saat 11.00de toplanmıştır. 

İlk gündem maddesi, Bölümümüz öğrencilerinin Çift Anadal ve Yandal yapabilecekleri programlar ile bölümümüzde çift Anadal ve Yandal programına kabul edilecek bölümlerin belirlenmesi; ikinci gündem maddesi ise Bölümümüz Öğrenme Çıktıları ile Program Amaçlarının düzenlenmesi olmuştur.

Gündem maddeleri ile ilgili kararlaştırılan görüşler değerlendirilmek üzere Sürekli İyileştirme komisyonuna sevk edilmiştir.

 

Fakültemiz Çift Anadal ve Yandal Programı Toplantısı

08.06.2020 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi dekanlık toplantı salonunda Dekanımız Prof. Dr. D. Duygu KILIÇ başkanlığında Çift Anadal (İkinci Lisans) ve Yandal Programı Yönergesi görüşülerek Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik bölümlerinin çift anadal ve yandal çalışmalarına başlanıldı.

yandal

 

Sürekli İyileştirme Komisyonu Toplantısı

Bölümümüz Sürekli İyileştirme Komisyonu 23.06.2020 tarihinde saat 10.00'da toplanmıştır.

Toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Danışma Kuruluna Ölçme-Değerlendirme konusunda uzman bir kişinin eklenmesi

2- Amasya Üniversitesi Senatosundan geçen Matematik Bölümü müfredatına göre Bologna Bilgi Paketinin güncellenmesi

3- Web Komisyonunun mevcut hali ile devam etmesi

4- Matematik Bölümünde oluşturulan tüm komisyon ve koordinatörlerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi

5- Her Akademik yılın 3. haftasında oryantasyon ve kariyer planlama günleri organize edilmesi

Img 1987

 

Akreditasyon Kurulu Toplantısı - 4

Bölümümüz Akreditasyon Komisyonu 23.06.2020 tarihinde saat 10.00'da toplanmıştır.

Toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunulmuştur:

1-  Sürekli İyileştirme Komisyonundan gelen görüş doğrultusunda Bölüm Kalite Komisyon ve Koordinatörlerinin görevleri güncellenmiştir.

2- FEDEK değerlendirme ölçütlerinden ilk sekiz ölçütteki eksiklikler değerlendirilmiş ve eksikliklerin iki hafta içinde giderilmesi kararlaştırılmıştır.

3- Ölçme değerlendirme komisyonunun ağustosun üçüncü haftasında, FEDEK kapsamında yapılan anketlerin ve dönem sonu sınav sonuçlarının değerlendirilmesi hususunda toplanması için öneride bulundu.

Akreditasyon 8720

 

Ölçme-değerlendirme Komisyonu Toplantısı

Bölümümüz Ölçme-Değerlendirme Komisyonu, Doç. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN başkanlığında 17.08.2020 tarihinde saat 10:00'da toplanmıştır.

Toplantıda;

1) Ders bazlı olarak öğrencilere uygulanan Ders Değerlendirme anketlerinin sonuçları değerlendirilmiştir.

2) 2020 yılı Program Çıktıları, Mezun Öğrenci\Aktif öğrenci Program Öğretim Amaçları Değerlendirme, Mezun Öğrenci Kariyer ve Yeni Öğrenci anketleri SPSS programı ile analiz edilmiştir.

3) 2019-2020 Bahar dönemi lisans derslerinin sınav (vize, final, bütünleme) sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiştir.

Ayrıca, sonraki toplantıda 2020 yılı Program Çıktıları, Mezun Öğrenci\Aktif öğrenci Program Öğretim Amaçları Değerlendirme, Mezun Öğrenci Kariyer ve Yeni Öğrenci anketleri ile 2019-2020 Bahar dönemi lisans derslerinin sınav sonuçlarının vektör analizlerinin yapılmasına karar verilmiştir.

Oelç Değ 1708