Kalite Komisyonları

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Ergül TÜRKMEN (Başkan)

Doç. Dr. Öznur KULAK

Araş. Gör. Dr. Sabahattin ILBIRA

Hatice Koçyiğit (Öğrenci)

 

Sürekli İyileştirme Komisyonu

Prof. Dr. Ergül TÜRKMEN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Yadigar ŞEKERCİ FIRAT

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÖZDEMİR 

Araş. Gör. Dr. Serkan ASLIYÜCE

Araş. Gör. Tahir COŞGUN

Hatice Koçyiğit (Öğrenci)

 

Ölçme-Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN (Başkan)

Doç. Dr. Öznur KULAK

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BİLGİLİ GÜNGÖR

 

Web Komisyonu

Araş. Gör. Dr. Sabahattin ILBIRA (Başkan)

Araş. Gör. Dr. Serkan ASLIYÜCE

Araş. Gör. Tahir COŞGUN

 

Ders Muafiyet Komisyonu

Doç. Dr. Tevfik ŞAHİN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞLI

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ŞAHİN

 

Mezun Takip Komisyonu

Prof. Dr. Ergül TÜRKMEN (Başkan)

Araş. Gör. Dr. Hakan ŞAHİN

Araş. Gör. Tahir COŞGUN

 

Akademik Kariyer Danışmanı

Doç. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN

 

Çift Anadal -Yan Dal Koordinatörü

Doç. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN

 

Bologna Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Yadigar ŞEKERCİ FIRAT

 

Erasmus-Farabi Koordinatörü

Doç. Dr. Süleyman ÖĞREKÇİ  

 

Mevlana Koordinatörü

Araş. Gör. Dr. Hakan ŞAHİN