İNCELEME KOMİSYONU

Doç. Dr. Ümit YILDIRIM (Başkan)

Doç. Dr. Süleyman ÖĞREKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Zehra ÖZDEMİR

 

GÖREVİ

1) Akreditasyon için yazılmış olan Özdeğerlendirme Raporu'nun okunarak gözden geçirilmesi,

2) Akreditasyon için oluşturulan bölüm FEDEK dosyalarının incelenmesi.