DERS MUAFİYET KOMİSYONU

Doç. Dr. Tevfik ŞAHİN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet DAĞLI

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ŞAHİN

Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi için tıklayınız.

 

GÖREVLERİ

1)  Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesine göre yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemlerinin yapılması

2) Yaz okulunda ders almış olan öğrencilerin ilgili yönetmelik ve yönergelere göre muafiyet ve intibak işlemlerini yapılması

3) Bölümümüze çift anadal ve/veya yandal için başvuran programların muafiyet ve intibak işlemlerinin yapılması ve yapılan işlemler hakkında Çift Anadal ve Yandal koordinatörünün bilgilendirilmesi