Erasmus+ Koordinatörü

Doç. Dr. Ahmet ALTÜRK

 

GÖREVLERİ

1) Bölümümüzün öğrencilerine Erasmus+ değişim programı hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması

2) Öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda program ile ilgili değerlendirme ve çözüm önerilerini bölüm kuruluna ve akreditasyon komisyonuna bildirilmesi

3) Her akademik yılın sonunda Erasmus+  değişim programında ilgili akademik yılda gerçekleşen faaliyetleri raporlandırarak bölüm kuruluna iletilmesi