KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Öznur KULAK (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ASLIYÜCE

Dr. Öğr. Üyesi Tahir COŞGUN

Arş. Gör. Aliye YİĞİT

İrem Dilek DEMİRCİ

 

 GÖREVLERİ

1) FEDEK Özdeğerlendirme Raporu ve gerekli durumlarda Ara Rapor'unun hazırlanması

2) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek  Komisyonlarının oluşturulması ve Bölüm Başkanlığın'na bildirilmesi

3) Komisyonları akreditasyon sürecinde yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

4) Komisyonların raporlarının incelenmesi ve arşivlenmesi

5) FEDEK tarafından yapılacak saha inceleme ve değerlendirme ziyaretinin organize edilmesi

6) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan dokümanların Üniversite Kalite Kurulu ile koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması

7) PUKO döngüsünün işletilmesine dair izlenen yöntem ve uygulama örneklerinin kontrollerini sağlamak