Ölçme - Değerlendirme Komisyonu

ÖLÇME - DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Doç. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN (Başkan)

Doç. Dr. Öznur KULAK

Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BİLGİLİ GÜNGÖR

 

GÖREVLERİ

1) Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulanması

2) Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin yapılması ve değerlendirilmesi, lisans müfredatında yer alan derslerin program çıktılarına olan katkı oranlarının belirlenmesi, izlenmesi, raporlanması ve ayrıca hazırlanan raporların her dönem sonunda Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

3) Öğrenci ders değerlendirme anketi, mezun anketi vb çalışmaların sanal (internet, web, AKSİS vb) ortamda yapılabilmesi için gerekli koordinasyon çalışmalarının yapılması

4) Anketlerin güncellenmesi konusunda çalışma yapılması

5) İstatistiklerin dönemsel olarak belirlenmesi ve raporlanmasını yapmak

6) Lisans öğrencilerinin üniversite giriş sınavı derecelerinin izlenmesi ve ilgili komisyonlarla paylaşılması

7) Lisansüstü eğitime yönelen öğrencilerin ALES, YÖKDİL, YDS vb derecelerinin izlenmesi

8) Bölüm ders ve uygulamalarının ölçme ve değerlendirmesinde uygulanan düzenlerin izlenmesi, daha iyi sınav ve ölçme değerlendirme araçlarının geliştirilmesine yönelik önerilerin geliştirilmesi ve program çıktılarına katkı oranlarının ölçülmesi

9) Sınavlar öncesi sınav sorularını ve cevap anahtarlarını kontrol etmek ve her sınav sonucu değerlendirmeler yaparak sonuçlarını ilgili öğretim elemanlarından geri bildirim alarak soruların geçerliğine ilişkin gerekli düzenlemenin yapılmasının sağlanması

10) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Akreditasyon Komisyonu'na  sunulması