ÖLÇME - DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN (Başkan)

Doç. Dr. Nurcan BİLGİLİ GÜNGÖR

Doç. Dr. Ramazan SARI

İrem Dilek DEMİRCİ

 

GÖREVLERİ

1) Bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulanması

2) Öğrenci ders değerlendirme anketlerinin değerlendirilmesi

3) Lisans öğrencilerinin üniversite giriş sınavı derecelerinin izlenmesi

4) Dönem içi sınavlarından önce ders sorumlularından “Sınav Soruları Öğrenim Çıktısı Değerlendirme Formu (ÖÇ Formu)’nun istenmesi

5) Dönem sonunda, Ders sorumlularından derse ilişkin i) Bologna Bilgi Paketinden alınacak Ders İzlencesi, ii) Öğrenci Bilgi Sisteminden alınacak Sınav İstatistiği, iii) Yapılan sınavların Soru ve Cevaplarının arşivlenmesi

6) Dönem sonunda, Ders sorumlularından alınan Sınav Soru Kağıtları ile daha önceden alınmış ÖÇ Formlarının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi

7) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak Akreditasyon Komisyonu'na sunulması