SOSYAL TRANSKRİPT DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Burcu NİŞANCI TÜRKMEN (Başkan)

Doç. Dr. Nurcan BİLGİLİ GÜNGÖR

Doç. Dr. Ramazan SARI

İrem Dilek DEMİRCİ