SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU

Doç. Dr. Ümit YILDIRIM (Başkan)

Doç. Dr. Yadigar ŞEKERCİ FIRAT

Doç. Dr. Zehra ÖZDEMİR

Yusuf VARICI

 

GÖREVLERİ

1) Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması

2) FEDEK Matematik program çıktılarına göre bölüm program çıktılarının değerlendirilmesi ve geliştirilmesi

3) Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi

4) FEDEK ölçütlerine uygun olarak Bölüm altyapı koşullarının belirlenmesi (envanterin oluşturulması), eğitim-öğretim altyapısına ilişkin (araç, gereç, laboratuvar ve derslik gibi) ihtiyaçların belirlenmesi

5) Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb) değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi

6) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

7) Saptanan iyileştirme alanlarının fakülte yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklifi