TOPLUMSAL KATKI KOMİSYONU

Prof. Dr. Öznur KULAK (Başkan)

Doç. Dr. Süleyman ÖĞREKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Tahir COŞGUN

Yusuf VARICI