Web Komisyonu

WEB KOMİSYONU

Araş. Gör. Dr. Sabahattin ILBIRA (Başkan)

Araş. Gör. Dr. Serkan ASLIYÜCE

Araş. Gör. Tahir COŞGUN

 

GÖREVLERİ

1) Bölüm web sayfasının kullanımının etkinliğinin izlenmesi, güncelleme önerilerinin geliştirilmesi ve web sayfasının sürekli olarak güncellenmesi

2) Akademik faaliyetlerin web sayfasında izlenmesi ve değerlendirmesi için gerekli alt yapının oluşturulması

3) Öğrenci ders değerlendirme ve mezun anketlerinin sanal (internet, web, vb) ortamda yapılması ve değerlendirilmesi hususunda çalışmaların yapılması

4) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na  sunulması