Img 1987

Bölümümüz Sürekli İyileştirme Komisyonu 23.06.2020 tarihinde saat 10.00'da toplanmıştır.

Toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Danışma Kuruluna Ölçme-Değerlendirme konusunda uzman bir kişinin eklenmesi

2- Amasya Üniversitesi Senatosundan geçen Matematik Bölümü müfredatına göre Bologna Bilgi Paketinin güncellenmesi

3- Web Komisyonunun mevcut hali ile devam etmesi

4- Matematik Bölümünde oluşturulan tüm komisyon ve koordinatörlerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi

5- Her Akademik yılın 3. haftasında oryantasyon ve kariyer planlama günleri organize edilmesi